Arama :

Akademik anlamda okula hazırlıklı olmak ne demektir ?

İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocuğun, okulda kendisinden beklenen akademik ve sosyal görevleri başarılı ve isteyerek yerine getirmeye hazır olup olmadığıdır.

Okula başlayabilmek için çocuğun belirli bir süre dikkatini toplayabilmesi, ders süresi boyunca sırada oturabilmesi, öğretmenin söylediği yönergeleri anlayarak yerine getirebilmesi, el-göz koordinasyonu, kalem hakimiyeti ve çizgi becerisi, rakam bilgisi, görsel ve işitsel algılama gibi birçok özelliğin bulunması gerekir.

Okul öncesi dönemde gelişmesini beklediğimiz akademik özellikler şunlardır:
 

 • Ana dilini düzgün ve anlaşılır kullanabilme (dinleme, anlama, hatırlama, kendini ifade edebilme, telaffuz)
 • Şekil ya da resimlerdeki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme, eksikleri tamamlayabilme (görsel algı)
 • Kavramsal gelişim (büyük-küçük, alt-üst, iç-dış, ön-arka vb. kavramları tanıma ve doğru isimlendirme)
 • Konsantrasyon (masa başında ilgi duyduğu akademik bir faaliyet ile 25-30 dakika ilgilenebilmek)
 • Kalem hakimiyeti (kalemi düzgün tutma ve çizgi – şekil kopyalama, daire, kare ve üçgeni bakarak çizebilme, basit insan, ağaç, güneş vb. figürleri çizebilme)
 • Sayı ve aritmetik becerisi (birden ona kadar sıra ile sayma, rakamları tanıma ve söylenen rakamı doğru yazabilme, basit toplama – çıkarma oyunlarındaki mantığı anlama)Bu özelliklerden bir ya da birkaçının yeterli olmayışı çocuğun okul ortamına uyumunu ve derse katılımını güçleştirebilmektedir. Bu alanlarda yeterli hazırlığı olmayan çocuklarda gözlenebilecek sonuçlar şunlar olabilir:

 • Ders süresince sırasında oturmakta güçlük
 • Öğretmenin yönergesini dinleme ve anlamakta güçlük
 • Tahtadaki çizgi ve harfleri defterine geçirmekte güçlük
 • Aritmetik bilgiyi anlamak ve sayıları yazmakta güçlük
 • Okuma ve sesleri, heceleri ayırt etmekte güçlükÇocuğun okula hazırlık döneminde sahip olmasını beklediğimiz bu özellikleri anne-baba ve okul öncesi kurumların gözleyerek değerlendirmeleri son derece önemlidir.

Adres : Cemil Topuzlu Caddesi, Tavukçuoğlu Apt. No: 33/3, Çiftehavuzlar - Kadiköy/İstanbul - Tel: 0216 302 69 54